Justyna Siedlec

Radca Prawny Justyna Siedlec

Kancelaria

Prawo cywilne

  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
  • sprawy majątkowe (zniesienie współwłasności, podział majątku),
  • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, wydanie nieruchomości, ochrona naruszonego posiadania, służebność drogi koniecznej oraz inne dotyczące nieruchomości),
  • spory z zakresu umów cywilno-prawnych oraz z tytułu niewykonanych lub niewłaściwie wykonanych zobowiązań (sprawy o zapłatę, dochodzenie należnych świadczeń, sprawy odszkodowawcze),
  • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i szkód medycznych,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie i ochronę dóbr osobistych,
  • windykacja należności.