Justyna Siedlec

Radca Prawny Justyna Siedlec

Kancelaria

Prawo pracy

  • dochodzenie roszczeń od pracodawcy m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę, roszczeń wynikających z nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, roszczeń w zakresie mobbingu i dyskryminacji,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym.